Gå  til DMU's Hjemmeside
In English
Gå  til DCVR's Forside

Projekter

Grejs Å, Vejle Amt

Halkær Ådal, Nordjyllands Amt. Natur- og miljøgenopretning, Aktiviteter 1994-2000

Hammerum bæk, Herning Kommune

Herningsholm Å, Herning Kommune: Genslyngning, Ådalsprojekt

Lyngby Å, Nordjyllands Amt. - Spærring fjernet og natur genskabt på Tvorup dambrug

Sikær Bæk, Okkerbekæmpelse, Herning Kommune

Skjern Å hjemmeside, Danmarks Miljøundersøgelser (undersøgelser, litteratur m.m. i forbindelse med Skjern Å Naturgenopretningen)

Skjern Å hjemmeside: Skov- og Naturstyrelsen (baggrund, nutid, fremtid, information m.m. om Skjern Å Naturgenopretningen)

Tim Å, Ringkjøbing Amt. - Genslyngning, fiskepassage og okkerrensning.

Vegen Å, Ringkjøbing Amt. - 20 km. fri passage.

Vejle Å, Vejle Amt. - Genslyngning ved Haraldskær avlsbygninger.

Villestrup Å, Nordjyllands Amt

Vilsted Sø - Vådområdeprojekt, Nordjyllands Amt


Til top

Opdateret 24.1.2002 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen