Gå  til DMU's Hjemmeside
In English
Gå  til DCVR's Forside

Nyhedsbrev


Nyhedsbreve fra Dansk Center for Vandløbsrestaurering (DCVR) er tænkt som et internt dansk forum for udveksling af idéer og erfaringer inden for vandløbsrestaurering.

Her vil nyhedsbrevene ligge i pdf-format så man selv kan downloade dem.

 
Nyhedsbrev: Vol. 6, nr. 1 - December 1999
Vol. 5, nr.1 - December 1998
Vol. 3, nr. 1 - Marts 1996
Vol. 2, nr. 1 - April 1995
Vol. 1, nr. 1 - August 1994


 

(For at læse nyhedsbrevene skal du bruge det gratis program Acrobat Reader


Kommende nyhedsbreve:

Deltagerne i DCVR opfordres kraftigt til at indsende indlæg om vandløbsrestaurering til kommende numre af nyhedsbrevet. Emner, synspunkter, artikler, oplysninger om planlagte og udførte projekter, møder, pjecer og lignende sendes til redaktionen. Billeder og figurer bedes sendt i EPS-format. 

Send gerne indlæggene på diskette eller e-mail til: 

Dansk Center for Vandløbsrestaurering
c/o Danmarks Miljøundersøgelser
Att. Annette Baattrup-Pedersen
Vejlsøvej 25
P.O.Box 314
8600 Silkeborg

Tel.: 89 20 14 00
Fax: 89 20 14 14
E-mail: ABP@dmu.dk

Dansk Center for Vandløbsrestaurering er dansk nationalcenter for det Europæiske Center for Vandløbsrestaurering også kaldet European Centre for River Restoration (ECRR). ECRR udgiver ligeledes et nyhedsbrev på centrets hjemmeside på adressen www.ECRR.org På hjemmesiden kan man kan desuden finde internationale informationer om vandløbsrestaurering.


Opdateret 11.4.2003 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen