Gå til DMU's Hjemmeside
In English
Gå til DCVR's Forside

Database om Vandløbsrestaureringer

Dansk Center for Vandløbsrestaurering ved Danmarks Miljøundersøgelser har i et tæt samarbejde med amterne etableret en database over danske vandløbsrestaureringsprojekter.


Gå til DATABASEN om vandløbsrestaurering


Indtil videre giver databasen alene oplysninger om hvilke og hvor mange vandløbsrestaureringer, der er blevet udført af amterne, eller hvor amterne har medvirket betydeligt. Oplysninger om de mange projekter der er udført i kommunerne, er endnu ikke indsamlet. Det er dog hensigten, at oplysninger fra kommunerne ligeledes skal indsamles og indlægges i databasen.

Foreløbigt er der i databasen oplysninger om mere end 1.000 projekter - lige fra udlægning af gydegrus til de omfattende genslyngningsprojekter, der inddrager de vandløbsnære arealer.

Databasen bliver løbende opdateret gennem DCVR / DMU. Oplysninger om nye projekter indsendes til DCVR, der så snarest sørger for at oplysningerne bliver tastet ind.

En forudsætning for oprettelsen af databasen var, at der blev udviklet en så entydig systematik over restaureringsprojekter i vandløb som muligt. I 1995 blev et forslag til en sådan systematik diskuteret mellem Danmarks Miljøundersøgelser og amternes vandløbsafdelinger.

I databasen er projekterne inddelt i de tre typer beskrevet i følge systematikken.

I databasen kan man finde oplysninger om følgende (* markerer, at oplysningen ikke findes for alle projekter):

 • Vandløbsnavn
 • Vandløbssystem
 • Lokalitet
 • UTM - koordinater
 • Restaureringens kode (se systematikken for forklaring)
 • Afslutningsår
 • Pris (eksklusiv moms)*
 • Vandløbsmyndighed*
 • Vandføring*
 • Opland*
 • Hvor mange kilometer vandløb opstrøms der åbnes ved restaureringen*
 • Afgivelse af frivand*
 • Diverse bemærkninger*


Opdateret 21.1.2002 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen