Gå til DMU's Hjemmeside
In English
Gå til DCVR's Forside

Andre links


Bedre fysiske forhold i vandløb
  - Vejledning og praktiske oplysninger om, hvordan man med små midler kan forbedre de fysiske forhold i mindre vandløb

Danmarks Naturfredningsforening

  EUR-Lex
   - Portalen til EU-lovgivningen

  European Centre for River Restoration - ECRR
   Det Europæiske Center for Vandløbsrestaurering (Engelsk)

  European Environment Agency
   - Miljøagenturet (Engelsk)

  Eurostat
   - En guide til EUs Statistiske Kontor (Engelsk)

  Miljøordbog
   - Amternes Miljøordbog

  Vandmiljøplan II
   - Vejledning om genopretning af vådområder

  Water Words Dictionary
   - En ordbog over termer relateret til vand (Engelsk)

  WWF Verdensnaturfonden
  WWF European Freshwater Programme
   - Nyheder, baggrund og aktuelle initiativer fra WWFs europæiske ferskvandsprogram (Engelsk)
  Opdateret 24.1.2002 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen