Gå  til DMU's Hjemmeside
In English
Gå  til DCVR's Forside

Litteratur


Dansk Center for Vandløbsrestaurering indsamler litteratur om vandløbsrestaurering.

LITTERATURLISTE

På litteraturlisten medtages al tilgængelig litteratur om vandløbsrestaurering. Det kan være rapporter, arbejdsrapporter, avisartikler, noter, etc.

Hvis man ønsker en litteraturhenvisning tilføjet i listen, kan man sende oplysningerne til:

Dansk Center for Vandløbsrestaurering
c/o Danmarks Miljøundersøgelser
Att. Annette Baattrup-Pedersen
P.O.Box 314
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg
Fax: 89 20 14 14
E-mail: ABP@dmu.dk

Oplys gerne et antal emneord og/eller et kort abstract, samt om hvor og hvordan litteraturen er tilgængelig. Hvis det er via Internettet opgives link.

Centret modtager også gerne en kopi af materialet.


Opdateret 11.4.2003 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen