English
        
 

Luftforureningsdata - udvidet menu til opslag i database

Her kan du lave en tabel med måleresultater.
Menuen her giver dig stor frihed m.h.t. hvilke parametre, du vil have fremvist - men bemærk, at tabellen kan gå hen og blive meget bred, hvis du vælger mange parametre.

Alternativ mulighed:

 
Vælg årstal Vælg stof
Vælg station(er)
Medtag kun følgende stationstyper:
Gade
Skov
Bybaggrund
Land
Regional
Kyst

Afkryds de parametre du vil have vist (listen herunder) og tryk på "Vis tabel".

   

1    Middelværdi
2    25-percentil
3    Median
4    75-percentil
5    90-percentil
6    95-percentil
7    98-percentil
8    99-percentil
9    99.9-percentil
10    Maks. time værdi
11    19. højeste
12    25. højeste
13    4. højeste døgnværdi
14    Middelværdi, vinter
15    36. højeste døgnværdi
16    8. højeste døgnværdi
17    Maks. 8-timer
18    26. højeste dag
19    Næsthøjeste dag
20    Maks. 3-timer
21    AOT40c
22    Maks. døgn
23    Antal dage >50µg/m3
24    AOT40f
25    Antal dage 8 timers >120µg/m3

 
Noter om parametrene
En hel del af ovenstående parametre er kun relevante for ozon.
Hjælp til parametrene...
For information om aktuelle EU-direktiver og grænseværdier: Se tabel over grænseværdier (åbnes i separat vindue).

Forklaringer: Stofnavne og stationer
Forklaring af stofnavne (separat vindue).
Stationsoversigt (separat vindue)

Valgmuligheder mht. tabeller
0

Henvendelse om denne sides indhold: Keld Mortensen
Revideret 26-4-2018

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i samarbejde med faglige institutter ved Aarhus Universitet - specielt Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience.