Back to Home Page of Zahari Zlatev

Захари Златев Bulgarian home page 

Захари Златев (Zahari Zlatev)
 

АДРЕС:

Department of Environmental Science

Aarhus University 
Frederiksborgvej 399, P. O. Box 358 
DK-4000 Roskilde, Denmark

 

E-mail address: zz@envs.au.dk or Zlatevi@adslhome.dk
Web-sites: http://www.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/staff/zlatev.htm
http://www.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/DEM/


 

Кратки биографични данни

Роден съм в Добрич Получил съм средно образование във Втора Гимназия на същия град. Завършил съм математика в Софийския Университет. Следвал съм аспирантура (сега се използва термина докторантура) в университета на Санкт Петербург (тогава се наричаше Ленинград). От 1974 г. живея в Копенхаген (съпругата ми е датчанка).

 

Занимавам се с математическо програмиране на замърсяването в околната среда и на климатическите изменения, но работя също и на различни теми от приложната математика свързани с обикновени диференциални уравнения, с паралелни изчисления, с разредени матрици и с устойчивост на различни варианти на екстраполацията на Ричардсон.

 

Специализирал съм изчисления на паралелни високо-скоростни компютри в Urbana-Champaigh, Illinois, Съединените Щати.

 

Сега съм пенсиониран, но все още съм свързан с Факултета за Екологични Изследвания към университета в Орхус (Aarhus, Denmark) и продължавам да работя по различни научни теми, които ме интересуват.

 

Публикувал съм 7 монографии и 385 научни публикации. Редактирал съм 20 тома от научни статии в международни списания съдържащи научни резултати представени главно на различни конгреси и симпозиуми. Подробности за научната ми дейност могат да се видят в английската страница:

Back to Home Page of Zahari Zlatev

 

Поддържам редовни връзки и сътруднича активно с много български учени. Награждаван съм два пъти от Българската Академия на науките (БАН).

 

Старата българска история (до началото на осмия век) е мое голямо хоби. Публикувал съм пет исторически романа в издателство Труд, София, редактирани от Надя Делева, за пет владетели от първата българска династия, за която има запазени сведения в средновековни исторически хроники. Династията е ДУЛО и владетелите са Авитохол, Ирник, Кубрат, Аспарух и Тервел.

 

Бягането на дълги разстояния е друго мое хоби. Участвал съм в пет бягания на половин маратон в Копенхаген (2015, 2016, 2017, 2018 и 2019).

 

Преди доста години играех много шах и бридж, но даже и сега редовно продължавам да чета информация за турнири и да решавам задачи (печелил съм награди на датския всекидневен вестник Politiken).

 

Прилагам снимки (а) от награждаването ми с медал от заместник-президента на Българската Академия на Науките Костадин Ганев по време на международна научна конференция в Боровец през септември 2019, (б) на заглавната страница на една от моите исторически книги и (с) от завършването на бягането на моя пети половин маратон в Копенхаген през септември 2019.

 

 

 

 

Back to Home Page of Zahari Zlatev


Department of Environmental Study, Aarhus University, Denmark