Hvorfor

Det er heldigvis ofte at nogen i ATMI, og andre afdelinger, ønsker at bruge GIS kort i deres raporter og på nettet.

For at gøre det lettere for begge parter hurting at find frem til en fælles forståelse af hvad type kort det er man ønsker sig, har vi her lavet en lille eksempelsamling. Det er ikke tanken at eksemplerne skal være udtømmende, da dette i sagens natur ville give en enorm samling, men det er meningen at forsøge at vise nogle arketypiske udklip, samt et lille galleri af tidligere arbejder.

To typer GIS kort

Basalt set findes der to typer GIS kort: Raster-kort og Vektor-kort

Rasterkort er billeder og leveres typisk som .png eller .jpg filer. Raster data 'er som de er' og man kan ikke ændre noget i kortet. Man kan alene vælge hvilket udsnit af kortet man ønsker at bruge. Det er dog muligt at tegne og skrive frit oven på kortet bagefter, typisk i et alm. tegneprogram.

Fordele:
Høj genkendelighed, det ligner det man er 'vant' til.
Det et nemt, der skal ikke tages nogle valg eller laves nogen tilpasning.
Ulemper:
Bliver grimt (rastariseret) hvis man zoomer for meget ind.
Det kan ikke tilpasses særlige ønsker.

Vektorkort består af punkter, liner og/eller polygoner. De opbevares i interne GIS formater. Disse kort kan konverteres til billeder og derved blive sat ind i raporter og på web.

Fordele:
De er stadigt skarpe selv om du zoomer nok så meget ind.
Man kan vælge enkelte elementer til og fra som du vil.
Man kan skifte symbologi (farve, stregtykkelse, osv.) på de enkelte elementer.
Ulemper:
De mange tilpasningsmuligheder kræver kendskab til GIS og koster mere tid.
Det kræver erfaring at lave et tilstrækeligt simpelt kort.
Du bliver aldrig helt færdig ...

Eksempler på Rasterkort

Link til interactivt GIS med et udvalg af rasterkort

Eksempler på Vektorkort

Link til interactivt GIS med et udvalg af vektorkort

Eksempler på ATMI's egne GISdata

Link til interactivt GIS med et udvalg af vores egne data

Eksempler på kort i raporter m.v.


Valid XHTML 1.0 Strict

:-) Martin Hvidberg