Teknisk anvisning fra DMU.


Moeslund, B., Hald Møller, P., Schriver, P., Lauridsen, T. & Windolf, J. (1996): Vegetationsundersgelser i søer. metoder til anvendelse i søer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. 2.udg.
Afdeling for Sø­ og Fjordøkologi. 41 s.­ Teknisk anvisning fra DMU 12.


Jensen, J.P., Jeppesen, E., Søndergaard, M. & Jensen, K. (1996): Interkalibrering af dyreplanktonundersøgelser i søer.
Afdeling for Sø­ og Fjordøkologi. 44 s. Teknisk anvisning fra DMU 11.


Fenger, J. & Thorsted, L. (1995): Teknisk­videnskabelige rapporter. En håndbog for forfattere og sekretærer.
Afdeling for Atmosfmrisk Miljø og Direktionen. 96 s. Teknisk anvisning fra DMU 10.


Krause-Jensen, D., Christensen, P.B. & Sandbeck, P. (1995): Retningslinier for marin overvågning bundvegetation.
Afdeling for Ferskvandsøkologi og Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. 49 s. Teknisk anvisning fra DMU 9.


Jensen, J.P. & Søndergaard, M. (1994): Interkalibrering af planteplanktonundersøgelser i søer.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 40 s. Teknisk anvisning fra DMU 8.


Svendsen, L.M. & Rebsdorf, Aa. (1994): Kvalitetssikring af overvågningsdata. Retningslinier for kvalitetssikring af ferskvandskemiske data i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 87 s. Teknisk anvisning fra DMU 7.


Moeslund, B., Hald-Møller, P., Windolf, J. & Schriver, P. (1993): Vegetationsundersøgelser i søer. Metoder til anvendelse i søer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 45s. Teknisk anvisning fra DMU 6.


Kirkegaard, J., Wiberg-Larsen, P., Jensen, J., Iversen, T.M. & Mortensen, E. (1992): Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. Metode til anvendelse på vandløbsstationer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 22 s. Teknisk anvisning fra DMU 5.


Friberg, N., Wiggers, L., Hansen, F., Jensen, H.A. & Thomsen, M. (1992): Dækningsgrad af trådalger. Metode til anvendelse på vandløbsstationer i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 20s. Teknisk anvisning fra DMU 4.


Mortensen, E., Jerl Jensen, H., Mhller, J.P. & Timmermann, M. (1990): Fiskeundersøgelser i srer. Undersøgelsesprogram, fiskeredskaber og metoder. Overvågningsprogram.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 57 s. Teknisk anvisning fra DMU 3.


Grant, R. & Blicher-Mathiesen, G. (1990): Udtagning af jordvandspørver. Sugecellernes funktion. Landovervågningsprogram.
Afdeling for Terrestrisk Økologi. 28 s. Teknisk anvisning fra DMU 2.


Kristensen, P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Mortensen, E. & Rebsdorf, Aa. (1990): Prøvetagning og analysemetoder i søer. Overvågningsprogram.
Afdeling for Ferskvandsøkologi. 32 s. Teknisk anvisning fra DMU 1.


[Back]

Back to publications from National Environmental Research Institute (NERI).