Overvågningsrapporter.


Agger, C.T., Kaas, H., Knipschildt, F., Brodersen, K., Dahl, K., Rasmussen, B., Nørrevang Jensen, J., Krause-Jensen, D. & Bondo Christensen, P.(1994): Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens overvågningsprogram 1993.
Roskilde: Danmarks Miljøundersøgelser. 177 pp. - Faglig rapport fra DMU 117. (in Danish )

Translation of title: Marine Areas - Inlets, Coasts and Open Sea. The Monitoring Programme under the Action Plan for the Aquatic Environment 1993.


[back] Back to publications from National Environmental Research Institure (NERI)