TEMA-rapporter fra DMU


Madsen, J., Asferg, T., Clausager, I. & Noer, H. (1996): Status og jagttider for danske vildtarter.
Afdeling for Kystzoneøkologi og Afdeling for Landskabsøkologi. 112 s.­ TEMA­rapport fra DMU 1996/6.


Karlson, U., Kroer, N. & Willumsen, P.A. (1996): Forureningsbekæmpelse med mikroorganismer.
Afdeling for Havmiljø og Mikrobiologi. 27 s.­ TEMA­rapportfra DMU 1996/5.


Jensen, J., Bak, J. & Larsen, M.M. (1996): Tungmetaller i danske jorder.
Afdeling for Terrestrisk Økologi og Afdeling for Miljøkemi. 37 s.­ TEMA­rapport fra DMU 1996/4.


Fenger, J. (1995): Ozon som luftforurening.
Afdeling for Atmosfmrisk Miljø. 47 s. TEMA­rapport fra DMU 1995/3.


Kronvang, B., Hoffmann, C.C., Iversen, T.M., Juul Jensen, J., Larsen, S.E., Platou, S.W. & Skop, E. (1994): Kvælstoftilførsel til Limfjorden.
Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Ferskvandsøkologi og Afdeling for Systemanalyse. 15 s. TEMA-rapport fra DMU 1994/1.


Kemp, K. & Palmgren, F. (1994): Luftforurening i danske byer.
Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Forureningskilder og Luftforurening. 39 s.TEMA-rapport fra DMU 1994/2.


[Back]

Back to publications from National Environmental Research Institute (NERI).