Захари Златев Прехвърли се на английската страница English 

Захари Златев (Zahari Zlatev)
 

АДРЕС:

Department of Environmental Science

Aarhus University 
Frederiksborgvej 399, P. O. Box 358 
DK-4000 Roskilde, Denmark

Phone: +45 3050 4720
E-mail address: zz@envs.au.dk or Zlatevi@adslhome.dk
Web-sites: http://www.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/staff/zlatev.htm
http://www.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/DEM/


 

1. Кратки биографични данни

Роден съм в Добрич Получил съм средно образование във Втора Гимназия на същия град. Завършил съм математика в Софийския Университет. Следвал съм аспирантура (сега се използва термина докторантура) в университета на Санкт Петербург (тогава се наричаше все още Ленинград). От 1974 г. живея в Копенхаген (съпругата ми е датчанка).

 

Занимавам се с математическо програмиране на замърсяването в околната среда и на климатическите изменения (от 1974 г.). Специализирал съм в Съединените Щати (1989-1990). Сега съм пенсиониран, но все още съм свързан с университета в Орхус (Aarhus) и работя по специалността си.

 

Публикувал съм 7 монографии и повече от 325 научни статии. Редактирал съм 20 тома с научни публикации на резултати представени на международни конгреси и симпозиуми (подробности за научната ми дейност са дадени в English).

 

Поддържам редовни връзки с много български учени.

 

Награден съм от Българската Академия на Науките с медала Марин Дринов с лента.

 

Публикувал съм романът Сага за Младия Аспарух. Принцът от Разсъмването (издаден от Труд, София, 2010; кратки данни за тази книга могат да се намерят във вестник Труд или в интервюто, което дадох за Българското Национално Радио). Книга за отношенията между римския император Юстиниан и българския владетел Тервел в началото на осмия век (кратко резюме може да се прочете в Юстиниан и Тервел) е също издадена. Публикуван е и роман за полу-митичния владетел Авитохол, както и книги за Ирник и Кубрат. Тези книги влизат в поредицата Сказания за Владетелите от Династията Дуло.

 

Интервю с журналистката Пепа Йорданова може да се прочете в Захари Златев - Интервю в 24 часа.

 

Видео-клип от прес-конференция дадена в Добрич на 15-и май 2014 може да се види в Видео-клип: 15-05-2014,Добрич

 


Върни се в Home Page of Zahari Zlatev | WEPTEL | DREAM


 

Department of Atmospheric Environment, National Environmental Research Institute (Denmark)