Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Ny proces kan ændre vores opfattelse af det globale kvælstofbudget

af Peter Bondo Christensen

Anammox er navnet på en relativ nyopdaget proces i kvælstofkredsløbet. Processen kan fjerne mere kvælstof fra havmiljøet end man hidtil har været klar over, viser nye undersøgelser som DMU har deltaget i.

Tage Dalsgaard
Foto: DMU

Seniorforsker Tage Dalsgaard fra DMU har sammen med kolleger fra Syddansk Universitet og Costa Rica Universitet studeret processen anammox. Her omdanner bakterier nitrit og ammonium til frit kvælstof der afgives som gas til atmosfæren. Anammox fjerner altså kvælstof fra miljøet ligesom den kendte denitrifi kationsproces.

Resultatet af disse studier er netop offentliggjort i det ansete tidsskrift Nature. I havvandet i en fjord på Stillehavskysten ved Costa Rica fandt Dalsgaard og hans kolleger at anammoxprocessen var ansvarlig for ca. 35% af den samlede kvælstoffjernelse. Hidtil har man ment at det kun er denitrifi kation der kan fjerne kvælstof fra havmiljøet.

Foto: Bo Thamdrup, Syddansk Universitet

Prøvetagning fra bunden af den 200 meter dybe fjord »Golfo Dulce« ud for Stillehavskysten i Costa Rica. Her fandt Tage Dalsgaard og hans samarbejdspartnere at anammox-processen er ansvarlig for ca. 35 % af kvælstoffjernelsen.

»Fjorden i Costa Rica ligner på afgørende punkter de dybe iltfrie områder i oceanerne. Man regner med at 30-50% af den globale kvælstoffjernelse foregår i disse såkaldte iltminimumszoner i oceanerne, og vi forventer at en stor del af fjernelsen skyldes anammoxprocessen. Dette »nye« kvælstoftab er kun i begrænset omfang inddraget i de eksisterende budgetter, og resultaterne kan derfor ændre den gængse opfattelse af det globale kvælstofkredsløb,« forklarer Tage Dalsgaard.

Anammoxprocessen blev oprindelig opdaget i et hollandsk renseanlæg i starten af 1990'erne, og i 2002 publicerede Tage Dalsgaard og hans kolleger de første resultater der dokumenterer at processen også spiller en rolle i naturlige miljøer. De fandt at anammoxprocessen var ansvarlig for mere end halvdelen af kvælstoffjernelsen i havbunden i den dybe del af Skagerrak. Da 50-70% af den globale kvælstoffjernelse foregår i havbunden, vil de næste års forskning bl.a. fokusere på at bestemme den nøjagtige betydning af anammox i havbunden.

Indtil videre ser det ikke ud til at anammox har nogen nævneværdig betydning i havbunden på lavere vanddybder, og den nye opdagelse ændrer derfor ikke på kvælstofbudgettet for de indre danske farvande.

Seniorforsker Tage Dalsgaard, tda@dmu.dk

 

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000