English

Deposition af kvælstof

Tabeller for kvælstof:
Beregningsresultater fra DEHM-modellen præsenteret i tabeller. Angiver depositioner til kommuner.


Retur til udvælgelse...         Yderligere forklaring under tabellen!           Tabel i nyt vindue (nyttig ved udskrift - brug evt 'Landscape')

Forklaring til tabellens kolonner
Tørdeposition:
Tørafsætningen til overfladen af gasformige + partikulære forbindelser af kvælstof. Enheden er i ton N.
Våddeposition:
Udvaskningen til overfladen af gasformige + partikulære forbindelser af kvælstof. Enheden er i ton N.
Samlet deposition:
Tørafsætning + udvaskning af gasformige + partikulære forbindelser af kvælstof. Enheden er i ton N.
Total depositon/areal:
Tørafsætning + udvaskning af gasformige + partikulære forbindelser af kvælstof givet per areal enhed. Enheden er i kg kvælstof per ha. En omregning til kg/km2 kan foretages ved at gange tallet med 100.
Areal:
Arealet af det aktuelle område angivet i km2. En omregning til ha kan foretages ved at gange tallet med 100.
Dansk andel:
Andelen af tørafsætningen + udvaskningen til overfladen af gasformige + partikulære forbindelser af kvælstof, som kan tilskrives danske kilder. Enhed %.
NHx andel:
Andelen af tørafsætningen+udvaskningen af kvælstof, som stammer fra summen af gasformig ammoniak og partikelformig ammonium. Angivet i %.
Retur til udvælgelse...  
...
0

Henvendelse om denne sides indhold: Keld Mortensen
Revideret 26-4-2018

Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i samarbejde med faglige institutter ved Aarhus Universitet - specielt Institut for Miljøvidenskab og Institut for Bioscience.