Gå  til DMU's Hjemmeside
In English
Gå  til DCVR's Forside
Vandløbsnavn: Drabæks Mølleå
Vandløbssystem: Kolding Å
Vandløbslokalitet: Drabæks Mølle
Amt: VEJLE AMT
Vandløbsmyndighed (P, K, A): K
UTM-Kordinater fra (x,y): 518946,6148993
Afsluttet år: 1994
Totale pris: 326
Pris amt: 212
Pris stat: 114
Restaureringstype: Genopretning af forbindelse mellem vandløbsstrækninger
Hovedmetode: Fisketrappe etableret
Opdateret 9.1.2002 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen