Gå  til DMU's Hjemmeside
In English
Gå  til DCVR's Forside
Vandløbsnavn: Drabæks Mølleå
Vandløbssystem: Kolding Å
Vandløbslokalitet: Rolles Mølle
Amt: VEJLE AMT
Strækning (m): 200
Vandløbsmyndighed (P, K, A): K
UTM-Kordinater fra (x,y): 520174,6149934
Afsluttet år: 1993
Totale pris: 250
Pris amt: 240
Pris kommune: 10
Restaureringstype: Genopretning af forbindelse mellem vandløbsstrækninger
Hovedmetode: Omløbsstryg etableret ved bevaret spærring
Opdateret 9.1.2002 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen