Gå  til DMU's Hjemmeside
In English
Gå  til DCVR's Forside

Dansk Center for Vandløbsrestaurering (DCVR)


Velkommen til Dansk Center for Vandløbsrestaurerings hjemmeside.

DCVR fremmer forbindelserne mellem folk, der arbejder med vandløbsrestaurering i Danmark.

Dansk Center for Vandløbsrestaurering er dansk national center under Europæisk Center for Vandløbsrestaurering (ECRR - European Centre for River Restoration).

ECRR blev i 1995 etableret ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) i Silkeborg. Et af hovedformålene med ECRR er at udveksle viden og erfaringer om vandløbsrestaurering og derved fremme restaureringen af vandløb og vandløbsnære arealer i så mange europæiske lande som muligt. Det gøres blandt andet ved at etablere et netværk af nationale centre i alle europæiske lande.

Disse nationale centre står for den primære kontakt med ECRR, samt for den overordnede kontakt til deltagerne i de enkelte lande. Det sker blandt andet gennem nationale nyhedsbreve, hjemmesider, møder, m.v.

Det danske center for vandløbsrestaurering, der p.t. bestyres af DMU, skal på linie med det europæiske sikre, at danske erfaringer vedrørende vandløbsforbedringer opsamles, bearbejdes og videreformidles.

Derfor er det håbet, at alle der på nogen måde kan bidrage med erfaringer, gode som dårlige, videregiver disse til centret. Med tiden kan man således få mere og mere information om vandløbsrestaurering fra centret, samt et overblik over hvad der foretages andre steder i Danmark end i ens eget regi.

Det danske centers netværk består af repræsentanter fra amter, kommuner, private firmaer og en del privatpersoner. Deltagerne kan til enhver tid henvende sig til centret.

Alle der med interesse i vandløbsrestaureringer kan deltage i DCVR. Tilmeldingen kan ske ved at klikke på Tilmelding i menuen.

Medens DCVR primært beskæftiger sig med danske emner omkring vandløbsrestaurering, består ECRRs arbejde med emner af international karakter. Har man interesse i international vandløbsrestaurering kan man ligeledes deltage i ECRR. Tilmelding kan ske fra ECRRs hjemmeside.

Kontaktperson: Annette Baattrup-Pedersen


Opdateret 11.4.2003 Vedligeholdes af: Marianne Pedersen