Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Danmarks vilde orkidéer på nettet

Nu kan du følge med i hvordan det går med Danmarks vilde orkidéer på internettet. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har lavet en ny hjemmeside hvor forskerne fortæller hvordan det går med bestandene af de højt specialiserede orkidéer.

For de fleste danskere er orkidéer eksotiske planter der vokser i drivhuse, men vi har faktisk hele 42 forskellige vilde orkidéer i den danske natur. De hører alle naturligt hjemme i Danmark. Nogle er mere almindelige, som flere af gøgeurt-arterne, men mange af vores orkidéer findes kun i nogle få isolerede bestande.

En del af vores orkidéer har været efterstræbt af mennesket for deres smukke og særegne blomster. Det gælder fx frueskoen hvor den eneste bevoksning ved Buderupholm (Rold Skov) i 1889 blev omkranset af et højt hegn for at beskytte de efterstræbte planter. Hegnet minder os på samme tid om datidens begreber om fredning og om vores egen manglende evne til at lade naturen i fred.

I dag er alle vores orkidéer fredede. Det betyder at de gerne må opleves i naturen, tegnesog fotograferes, men at det er forbudt at plukke dem eller høste frø - for slet ikke at tale om at grave dem op. Når man har valgt at frede alle orkideer, også de mere almindelige, skyldes det at mange sjældne og sårbare arter kan forveksles med de mere almindelige arter. Fredningen er også en følge af Bern-konventionen, hvis formål er at beskytte europæiske arter af vilde planter og dyr og deres levesteder, samt EF´s habitatdirektiv der omfatter de to orkidéarter fruesko og mygblomst.

På DMU's hjemmeside, www.dmu.dk, kan du nu følge hvordan det går med de i alt 300 bestande af vores vilde orkidéer som biologer og frivillige holder øje med. Herfra kan man klikke sig videre til www.natur.dk hvor man kan læse mere om de enkelte orkidéer.

Tre arter er forsvundet fra den danske natur inden for de sidste ca. 50 år, nemlig poselæbe, skrueaks og ridder-gøgeurt, og 22 andre orkidéer er på Danmarks nationale rødliste over arter, der er i risiko for at forsvinde. Men der er også fundet en orkidé man ikke vidste voksede i Danmark, nemlig baltisk gøgeurt. Den blev fundet første gang i 1997 på en strandeng ved Køge.

Yderligere oplysninger:
Biolog Peter Wind,
Danmarks Miljøundersøgeler,
Afd. for Kystzoneøkologi
Kalø, 8410 Rønde
Tlf: 8920 1544.

Fotos:
Fotos til fri benyttelse kan hentes fra DMU's hjemmeside.


Venlig hilsen
Informationschef Jens Pedersen
tlf. 4630 1283

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000