Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Sælpest

En ny epidemi af sælpest er brudt ud i Nordeuropa. Siden slutningen af april 2002 og indtil udgangen af oktober måned er 19,470 spættede sæler fundet døde i Kattegat, vestlige Østersø og Nordsøen. I 1988 hærgede en lignede epidemi hvor ca. 18.000 sæler blev fundet døde i Europa. I Danmark døde ca. 60 procent af bestanden, som før epidemiens udbrud var på ca. 8.800 spættede sæler.

Årsagen til epidemien skyldes en infektion med en virus kaldet Phocine Distemper Virus (PDV), der minder om menneskets mæslingevirus. Mennesker kan ikke smittes med virusen, men det frarådes at hundeejere lader deres hunde gå hen til en syg eller død sæl, da den kan indeholde en mængde sygdomsfremkaldende bakterier og virus. Det er dog sikkert, at hunde, som er vaccineret mod hundesyge, er beskyttet mod sælpesten (PDV).

DMU kontaktperson: Rune Dietz , tlf. 4630 1938

To gange sælpest
En historisk oversigt
Mulige smittekilder
Skyldes smitten sæler fra andre steder eller måske mink?
Indsamling og analyse af prøver
Internationalt samarbejde
Sældød i andre lande 
Sverige: Tjärnö Marin Biologiske Laboratorium
Vadehavet mm: Waddensea-secretariat
England og Skotland: Sea Mammal Research Unit
Seneste status for sælbestanden i Danmark
DMU Faglig rapport nr 350 i pdf-format.
Læs mere om spættet sæl i Danmark
På www.natur.dk
Forsker Jonas Teilmann fra DMU om fredning af sæler i Danmark.
Debatindlæg fra august 2001
Indrapportering af døde sæler
Indrapportering af døde sæler skal ske til det lokale statsskovdistrikt. Information om adresser og telefonnumre kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Sæler på stranden
Spættede sæler og gråsæler.

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000