Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Evaluering af DMU

DMU offentliggør hermed rapporten fra et internationalt evalueringspanel, som har vurderet DMU’s arbejde. Panelets konklusioner er sammenfattet i rapportens "Executive summary" (side 4-9), og panelets generelle anbefalinger findes på side 9. Anbefalingerne fra de fire underpaneler kan ses på siderne 49, 61, 74 og 89.

Evalueringsrapporten (på engelsk)
Dansk sammenfatning (udformet af DMU)
Baggrundsdokumenter fra DMU (på engelsk)
Fotos til download

DMU’s bestyrelse besluttede i slutningen af februar 2003 at gennemføre en samlet international evaluering af DMU’s aktiviteter. Samtidig bad bestyrelsen Forskningsstyrelsen om at udpege et internationalt panel af eksperter som nu har afleveret deres "karakterbog" til DMU.

DMU’s bestyrelse har behandlet evalueringsrapporten på sit ordinære møde den 2.-3. september, og rapporten vil nu indgå i arbejdet med DMU’s kommende strategi og resultatkontrakt.

DMU offentliggør evalueringsrapporten sammen med de baggrundsdokumenter, som DMU har fremlagt for panelet. Det drejer sig bl.a. om resultatet af en uafhængig konsulentundersøgelse af brugernes tilfredshed med DMU’s rådgivning.

0


Helle Thomsen

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000