Skiftende AIS-temaer Miljøministeriets logo
Alfabetisk oversigt
Areal Informations Systemet

AIS-Startside
AIS-Interaktive kort   Nyhed!
AIS-Rapport
AIS-Metadata
AIS-Data download
AIS-Data på CD
AIS-Projektpartnere
AIS i fremtiden
AIS-Webmaster


English


Miljøministeriet
Højbro Plads 4
1200 Kbh K
tlf: 33 92 76 00


AIS - Startside

Areal Informations Systemet (AIS) er et databasesystem med natur- og miljødata, som kan stedfæstes geografisk.

Areal Informations Systemets data er skabt i perioden 1996-2000 som et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL), Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Miljøstyrelsen (MST), Energistyrelsen (ENS), Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Landsplanafdelingen (LPA), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, amterne, Københavns Kommune samt Farvandsvæsenet.

Projektets formål er at sammenstille data til anvendelse i et geografisk informationssystem (GIS), som indeholder en national arealkortlægning set ud fra en natur- og miljømæssig synsvinkel.

Det er hensigten, at Areal Informations Systemet skal blive et centralt værktøj i såvel det administrative arbejde som overvågning og forskning i Miljøministeriet, men også for andre institutioner og enkeltpersoner med interesse for natur- og miljøforhold i Danmark.

Projektet er finansieret af Miljøministeriet, mens en række institutioner har bidraget med data i betydeligt omfang.

Areal Informations Systemet er det første forsøg på at integrere geografiske data inden for natur- og miljøområdet i Danmark, hvilket vil give helt nye muligheder for anvendelsen af GIS data indenfor Miljøministeriets resort.

Denne web-side er i overenstemmelse med reglerne i XHTML 1.0! Denne web-side er i overenstemmelse med reglerne i CSS!