Miljøordbog


   
  • biologisk sikre grænser (biologically safe limits)
    Udtrykket anvendes om fiskebestande. En fiskebestand opfattes som værende inden for biologisk sikre grænser, når gydebestanden og fiskeridødeligheden er over et fastsat niveau.
    Ny søgning

    Send en kommentar