Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Malthodes maurus (Laporte de Castelnau, 1840)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Blødvinger, klannere m.fl
Internationalt navn:Malthodes maurus (Laporte de Castelnau, 1840)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:M, S
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Malthodes maurus lever i skov og krat. Den voksne bille forekommer i vegetationen; larven udvikles i trøsket ved. Arten er lokal og temmelig sjælden.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Malthodes maurus vurderes som stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Malthodes maurus er ret udbredt i Europa; den forekommer i alle de skandinaviske lande.
Rødlistevurdering:Selvom Malthodes maurus er lokal og temmelig sjælden, vurderes den ikke truet, LC, da den har stabil bestandsudvikling, og da dens levesteder ikke er truede.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Hansen 1938, 1964
Rødlistevurderet i 2010 af:Palle Jørum
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000