Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Cantharis nigricans (Müller, 1776)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Blødvinger, klannere m.fl
Internationalt navn:Cantharis nigricans (Müller, 1776)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:A, B, E, K, M, O, S
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Cantharis nigricans lever i mange biotoptyper; den findes oftest på urter og buske. Arten er udbredt og almindelig.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Cantharis nigricans vurderes som stabil.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Cantharis nigricans er vidt udbredt i Europa.
Rødlistevurdering:Da Cantharis nigricans er udbredt og almindelig og har stabil bestandsudvikling, vurderes den ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1996, Hansen 1938, 1964
Rødlistevurderet i 2010 af:Palle Jørum
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000