Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Puklet risgærdetæge Aneurus laevis (Fabricius, 1775)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Barktæger
Internationalt navn:Aneurus laevis (Fabricius, 1775)
Dansk navn:Puklet risgærdetæge
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:DD
Kriterier:
Levesteder:Sb, Ag
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 1 år


Kriteriedokumentation
National status:Puklet risgærdetæge findes under solbeskinnet bark på døde træer og buske. Den foretrækker grene og kviste, ofte på birk (Betula sp.) eller pil (Salix sp.).

Der er kun få og vidt spredte danske fund, fra Falster (Frejlev, 1888), Midtjylland (Nørre Snede, 1931) og Nordvestsjælland (Rørvig, 1967).
Bestandsudvikling:De få og vidt spredte fund tyder på, at puklet risgærdetæge kun har været meget sporadisk udbredt eller muligvis er blevet indført, fx med brænde, ved forskellige lejligheder.

Der er for få fund til, at artens status eller bestandsudvikling i Danmark kan vurderes.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Puklet risgærdetæge er udbredt i det vestpalæarktiske område. I Skandinavien forekommer den kun i de sydligste egne.
Rødlistevurdering:Forekomsten af puklet risgærdetæge i Danmark er så mangelfuldt kendt, at også rødlistevurderingen må betegnes som mangelfuld, hvorfor den kategoriseres i utilstrækkelige data, DD.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Aukema & Rieger 2001, Heiss & Péricart 2007, Tolsgaard (in press).
Rødlistevurderet i 2010 af:Søren Tolsgaard
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000