Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Glat kratertrøffel Pachyphloeus conglomeratus Berk. & Br.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Trøfler
Internationalt navn:Pachyphloeus conglomeratus Berk. & Br.
Dansk navn:Glat kratertrøffel
International kategori:NE
Rødliste 1997: R
National kategori:DD
Kriterier:
Levesteder:Sl, Sd, Sk
Negative påvirkninger:7.1
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Glat kratertrøffel er kendt fra 3 lokaliteter på Sjælland. Alle fund er fra en periode med intensiv eftersøgning af trøfler (1952-1953). Arten er sandsynligvis i nogen grad er overset.
Bestandsudvikling:Ud fra de få fund er det ikke muligt at bedømme glat kratertrøffels bestandsudvikling.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Glat kratertrøffels udbredelse i Europa er dårlig kendt.
Rødlistevurdering:Glat kratertrøffel er muligvis så sjælden i Danmark, at tilfældige eller driftsbetingede ændringer af eksisterende voksesteder kan medføre, at arten forsvinder. Der er behov for undersøgelser af egnede lokaliteter for at vurdere arten på et tilfredsstillende grundlag. På grund af mangel på data er arten derfor henført til utilstrækkelige data, DD.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Lange 1956, Pegler et al. 1993, Hansen & Knudsen 1997
Rødlistevurderet i 2011 af:Morten Christensen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000