Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Lille slimtrøffel Melanogaster ambiguus (Vitt.) Tul.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Trøfler
Internationalt navn:Melanogaster ambiguus (Vitt.) Tul.
Dansk navn:Lille slimtrøffel
International kategori:NE
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Sl, Sd, Sk
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Lille slimtrøffel er kendt fra mindst 13 lokaliteter i Østjylland, på Sjælland og på Bornholm. Arten er sandsynligvis i nogen grad er overset.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Lille slimtrøffel er genrelt ret almindelig i Centraleuropa. Arten er kategoriseret moderat truet, EN, i Finland og næsten truet, NT, i Sverige.
Rødlistevurdering:Lille slimtrøffel vurderes ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Lange 1956, Pegler et al. 1993, Hansen & Knudsen 1997
Rødlistevurderet i 2011 af:Morten Christensen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000