Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:
Internationalt navn:
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:
Rødlistevurderet i af:
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000