Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Umbrabrun støvbold Lycoperdon umbrinum Pers.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Bugsvampe
Internationalt navn:Lycoperdon umbrinum Pers.
Dansk navn:Umbrabrun støvbold
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:So
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Umbrabrun støvbold vokser i skove på næringsfattig bund, især under nåletræer. Den er ret almindelig, især i landets sandjords-egne.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Umbrabrun støvbold er vidt udbredt i Europa.
Rødlistevurdering:Umbrabrun støvbold vurderes ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Petersen & Vesterholt 1990, Hansen & Knudsen 1997, Kreisel 2001.
Rødlistevurderet i 2008 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000