Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Højstokket støvbold Calvatia excipuliformis (Scop.: Pers.) Perdeck

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Bugsvampe
Internationalt navn:Calvatia excipuliformis (Scop.: Pers.) Perdeck
Dansk navn:Højstokket støvbold
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Su
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Højstokket støvbold vokser på næringsrig bund i løv- og nåleskove. Den er ret almindelig i hele landet.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Højstokket støvbold er vidt udbredt i Eurasien.
Rødlistevurdering:Højstokket støvbold vurderes ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Petersen & Vesterholt 1990, Hansen & Knudsen 1997, Kreisel 2001.
Rødlistevurderet i 2008 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000