Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Hede-støvbold Lycoperdon ericaeum Bonord.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Bugsvampe
Internationalt navn:Lycoperdon ericaeum Bonord.
Dansk navn:Hede-støvbold
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:DD
Kriterier:
Levesteder:D, O
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 10 år


Kriteriedokumentation
National status:Hede-støvbold vokser på mager, gerne sur bund i græsland og i klitter. Den er formodentlig noget overset men sjælden i Danmark. Siden 1990 kendes den fra Nymølle Bæk, Rødstens Klit, Sønderklit Stand og Tversted Klit i Nordjylland samt fra Kostræde Banker på Sydsjælland.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Hede-støvbold er vidt udbredt i Europa, men regnes de fleste steder som sjælden of aftagende.
Rødlistevurdering:Hede-støvbold er så sjælden i Danmark, at tilfældige eller driftsbetingede ændringer af eksisterende voksesteder kan medføre, at arten forsvinder. Der er behov for undersøgelser af egnede lokaliteter for at vurdere arten på et tilfredsstillende grundlag. På grund af mangel på data er arten derfor henført til utilstrækkelige data, DD.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Petersen & Vesterholt 1990, Hansen & Knudsen 1997, Kreisel 2001.
Rødlistevurderet i 2008 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000