Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Bladbiller
Internationalt navn:Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: EX
National kategori:RE
Kriterier:
Levesteder:Ke
Negative påvirkninger:1.1.1,1.4.3
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Pilemostoma fastuosa lever på strandenge på soløje-alant (Inula britanniea).

Kun fundet i LFM: Flatø og Falster (Dillet, Bøtø og Gedser) for over 100 år siden.
Bestandsudvikling:Da Pilemostoma fastuosa er fundet på flere lokaliteter er det sandsynligt, at arten i ældre tid har hørt til den danske fauna.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Pilemostoma fastuosa er udbredt i Europa, mod nord til Gotland i Sverige
Rødlistevurdering:Da Pilemostoma fastuosa ikke er fundet i Danmark i over 100 år, vurderes arten forsvundet, RE.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen, 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet i 2007 af:Hans Gønget
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000