Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Tulasnella pallida Bres.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Bævresvampe
Internationalt navn:Tulasnella pallida Bres.
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:S
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 1 år


Kriteriedokumentation
National status:Tulasnella pallida vokser på dødt ved, især af nåletræer, sjældnere på urtestængler mv. Den er fundet på en del lokaliteter spredt over det meste af landet og er næppe sjælden.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Tulasnella pallida er tilsyneladende vidt udbredt i Europa.
Rødlistevurdering:Tulasnella pallida vurderes ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen & Knudsen (1997)
Rødlistevurderet i 2008 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000