Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Endoperplexa enodulosa (Hauerslev) P. Roberts

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Bævresvampe
Internationalt navn:Endoperplexa enodulosa (Hauerslev) P. Roberts
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Rd, Rv, Sl
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 1 år


Kriteriedokumentation
National status:Endoperplexa enodulosa findes på dødt løvtræ. Den er oprindelig beskrevet fra Danmark og siden fundet på en håndfuld lokaliteter spredt på Sjælland og en enkelt i Jylland. Den danner meget tynde frugtlegemer, der nemt overses og er næppe sjælden i Danmark.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:100 km2
Totaludbredelse:Endoperplexa enodulosa kendes fra både Europa og Nordamerika.
Rødlistevurdering:Endoperplexa enodulosa vurderes ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Synonymer: Sebacina enodulosa Hauerslev, Sebacina septocystidiata Hauerslev, Endoperplexa septocystidiata (Hauerslev) P. Roberts
Litteratur:Hauerslev 1986, Hansen & Knudsen 1997, Roberts 1999
Rødlistevurderet i 2008 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000