Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Edderkopper
Internationalt navn:Haplodrassus cognatus (Westring, 1861)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:DD
Kriterier:
Levesteder:D, H
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Haplodrassus cognatus er fundet 2 gange ved Tisvilde og Asserbo i Nordsjælland, senest i 1934. Da den er nataktiv må man dog regne med at den er noget overset. Status er derfor temmeligt usikker.
Bestandsudvikling:Bestandsudviklingen for Haplodrassus cognatus er ukendt.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Haplodrassus cognatus er vidt udbredt i Europa, men ikke kendt fra Storbritannien.
Rødlistevurdering:Da Haplodrassus cognatus er fundet så få gange, er den sandsynligvis sjælden. Den er knyttet til klitter og sandede heder, der er ret velundersøgt. Der er derfor ikke grund til at tro, at den er voldsomt overset. Status er dog usikker, og Haplodrassus cognatus kategoriseres derfor i manglende data, DD.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Harvey et al. 2002, Heimer & Nentwig 1991, Hänggi et al. 1995
Rødlistevurderet i 2006 af:Lars D. Bruun
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000