Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J.Erikss.

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Barksvampe
Internationalt navn:Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J.Erikss.
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Rd, Rv, S
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 1 år


Kriteriedokumentation
National status:Botryohypochnus isabellinus vokser på dødt ved af løv- og nåletræer og på førne i forskellige skovtyper. Den er ret almindelig i hele landet.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Botryohypochnus isabellinus er vidt udbredt i Norden.
Rødlistevurdering:Botryohypochnus isabellinus vurderes ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen & Knudsen (1997)
Rødlistevurderet i 2006 af:Jacob Heilmann-Clausen
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000