Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Bagous lutulosus (Gyllenhal, 1827)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Langsnudebiller
Internationalt navn:Bagous lutulosus (Gyllenhal, 1827)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: X
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:M
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Bagous lutulosus er i ældre tid fundet i det meste af Danmark. Fra og med 1960 er arten fundet på en række lokaliteter i WJ, F, LFM, NWZ og NEZ. En sjælden art.
Bestandsudvikling:Trods sjældenhed skønnes Bagous lutulosus ikke at være i tilbagegang i nyere tid og heller ikke udsat for større bestandssvingninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Bagous lutulosus vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen, 1964, Hansen, 1996.
Rødlistevurderet i 2006 af:Hans Gønget
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000