Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Bothynoderes affinis (Schrank, 1781)

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Langsnudebiller
Internationalt navn:Bothynoderes affinis (Schrank, 1781)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ks
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Bothynoderes affinis lever på sandbund, især ved stranden. Larven udvikler sig i roden eller rodhalsen af gåsefod (Chenopodium spp.) og mælde (Atriplex spp.).

Arten er udbredt i det meste af Danmark, men er ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Bothynoderes affinis skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Bothynoderes affinis vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:Slægten blev tidligere benævnt Chromoderus.
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet i 2006 af:Hans Gønget
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000