Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur


Den danske Rødliste

Nøgleblomstret løvefod Alchemilla glomerulans Buser

Rødlisteforside | Artsgrupper | Rødlistesystemet

Stamdata
Artsgruppe:Karplanter
Internationalt navn:Alchemilla glomerulans Buser
Dansk navn:Nøgleblomstret løvefod
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:NA
Kriterier:
Levesteder:Oo
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Der er fundet ét individ af Nøgleblomstret løvefod på Anholt i 1930. Arten er ikke genfundet her eller andre steder i Danmark siden.
Bestandsudvikling:Der er fundet ét individ af nøgleblomstret løvefod i 1930 på Anholt. Arten anses derfor ikke at have været i stand til at etablere en levedygtig bestand i Danmark.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Nøgleblomstret løvefod forekommer naturligt i Skandinavien, Finland, det nordlige Rusland og Baltikum samt Alperne, Skotland, Færøerne, Island, den sydlige halvdel af Grønland og Nordøstlabrador (Hultén & Fries 1986).
Rødlistevurdering:Nøgleblomstret løvefod har ikke kunnet genfindes på det kendte voksested, hvorfor den ikke har etableret en fast bestand. Den kategoriseres derfor i vurdering ikke mulig, NA.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Christiansen et al. 1990a, Hansen, K. 1981, Hultén & Fries 1986, Pedersen 1963d, 1965
Rødlistevurderet i 2011 af:Peter Wind
0


Thomas Eske Holm

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000