Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

Spættet sæl og Gråsæl i DanmarkSpættet sæl
Den spættet sæl er Danmarks almindeligste sælart. Den holder til mange steder i Danmark, hvor der sjældent kommer mennesker og forsturer. Den findes i Skagerrak, Kattegat, Limfjorden, Øresund, Østersøen og Vadehavet. De seneste tællinger fra år 2000, viser at der lever ca. 11.500 spættede sæler på lokaliteter i Danmark. Spættede sæler kan blive op til 1,5 m og veje op til 75 kg.
Hannerne er lidt større end hunnerne. Pelsen er grålig med mørke eller lyse pletter og bugen er som regel noget lysere end ryggen. Føden består af alle slags fisk, men den spættede sæl spiser også både blæksprutter og krebsdyr. Hunnen bliver kønsmoden i 3-6 års alderen, mens hannen bliver det noget senere. Den spættede sæl kan blive op til 30 år gammel i naturen.
Læs mere om den spættede sæl på www.natur.dk.

Gråsælen
I Europa holder gråsælen hovedsagelig til omkring de britiske øer, men kan også findes langs Norge og Østersøens kyster. Gråsælen er meget sjældent i Danmark med kun ca. 50 individer. Indtil for hundrede år siden var gråsælen vidt udbredt i Danmark men intensiv jagt udryddede arten helt. I de senere år er der observeret små grupper af gråsæler ved Rødsand, Anholdt, Hesselø, Læsø og Saltholm. Ved Rødsand har man observeret unger i 2003. Gråsælen er en stor sæl og hannen, der er omkring 1½ gang større en hunnen, kan blive over 2 m og veje op til 300 kg.
Sælens pels er grålig, af og til med mørke pletter, og ofte er bugen lysere end ryggen. Gråsælens næseparti buer svagt opad og dens latinske efternavn betyder da også "ørnenæse" på græsk. Føden består af mange arter af fisk, såvel som blæksprutter og krebsdyr. Gråsælen bliver kønsmoden i alderen 4 - 5 år, og bliver sjælden ældre end 46 år.
Læs mere om den spættede sæl på www.natur.dk.Projekter med sæler i Danmark der laves af DMU, Afdelingen for Arktisk Miljø


Information om sældøden i Danmark 2002

DMU rapport om sældøden i Danmark 2002. Status over indsamling, omfang og prøvetagning af spættet sæl (Phoca vitulina).

Satellitmærkning af sæler

Flytællinger ved Rødsand

Video overvågning

Hvor er der sæler i Danmark  (www.natur.dk)

Den spættede sæl  (www.natur.dk)


0


Jonas Teilmann

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000