Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

RingsælRingsælens levesteder omfatter bl.a. de arktiske egne (heriblandt Grønlands kyster), Østersøen, samt den Japanske Stillehavskyst. Desuden kan man finde den i russiske og finske ferskvandssøer. Ringsælen ligner lidt den spættede sæl, men er lidt mindre og bliver 120-150 cm lang og kan veje op til 100kg. Pelsen har brun- eller grålige nuancer, og genkendes på de små mørke pletter omkranset af en lys ring, der pryder sælens ryg. Ringsælen lever bl.a. fisk, men spiser også små krebsdyr og blæksprutter. Ringsælen bliver kønsmoden i 5-7 års alderen, og kan blive omkring 40 år gammel.

Projekter om Ringsæler ved DMU, Arktisk Miljø:

Havpattedyr er et særdeles vigtigt fødeemne i Grønland. Uden havpattedyr er der mange områder i Grønland og andre dele af Arktis hvor der ikke ville kunne leve mennesker, der ernærer sig ved de naturlige ressourcer. Ringsælen er vidt udbred t i det meste af Arktis og ringsælen er dermed også et meget vigtigt fødeemne. I forhold til mange andre havpattedyr er denne art også relativt stationær.

Ringsælen her derfor i vidt omfang været undersøgt for miljøfremmede stoffer ligesom artens udbredelse og almindelighed gør den meget velegnet til at sammenligne geografiske og tidsmæssige forskelle i disse stoffers koncentrationer. En lang række undersøgelser om ringsælens indhold af miljøfremmede stoffer er blevet undersøgt og sammenskrevet.

DMU har også arbejdet med patologiske undersøgelser som følge af ringsælens høje indhold af tungmetallet kadmium.

Ringsæl og cadmium toxiciditet (engelsk, pdf)

Satellit mærkning at ringsæler i det nordlige Baffin Bugten


0


Jonas Teilmann

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000