Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

IsbjørnIsbjørnen holder til langs kyster i de arktiske områder, og forefindes både i øst- og vest Grønland. Den er det største medlem af bjørne familien og en fuldvoksen han kan veje op mod 500 kg, og bliver næsten 3 meter lang, mens hunnen er noget mindre. Om vinteren vejer isbjørnen endnu mere. Pelsen er lang og tyk med en hvid, gullig eller grålig farve, mens bjørnens læber, trædepuder og snude er sorte. Føden er varieret og består bl.a. af sæler (mest ringsæler), hvidhvaler og narhvaler, fisk, hvalros unger, og af og til også ådsler. Isbjørnen blive kønsmoden efter 3-4 år og kan blive 20-30 år gamle.

Projekter om isbjørne ved DMU, Arktisk Miljø:

Ud over de igangværende undersøgelser af effekter af forurende stoffer har DMU undersøgt de grønlandske isbjørnes indhold af tungmetaller. Således er de geografiske forskelle i isbjørne fra det meste af Arktis belyst, og der samles til stadighed nye data om den tidsmæssige udvikling i tungmetalniveauerne.

Derudover er isbjørnenes aldersakkumulering og kønsmæssige forskelle belyst. Både muskel-, lever-, nyre- og hårkoncentrationer er rapporteret og sat i relation til andre arktiske dyregrupper og befolkningens fødeindtag.

Effekter af forurende stoffer
Effekter af miljøfremmede stoffer på isbjørne i Grønlandshavet


Du kan få mere at vide her:

Grønlands Naturinstitut: "Isbjørne"


0


Rune Dietz

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000