Jord Vand Luft Dyr og planter Grønland Samfund
  Udgivelser Overvågning Om DMU Viden for alle Nyheder
 
In English
 

HvidhvalerHvidhvalen lever i de kolde have der omkranser Polarhavet. Omkring Grønland findes den hovedsagelig ved vestkysten, men kan også forekomme ved østkysten. Hvidhvalen er en mellemstor tandhval der opnår en længde på ca. 5 meter når den er fuldvoksen. Hannerne er noget større end hunnerne og kan veje op til 1500 kg. Kalve og ungdyr har en lys gråblå farve og bliver gradvist lysere indtil 5-10 års alderen, hvor de har opnået den karakteristiske hvide farve der kendetegner arten.

Hvalen har ingen rygfinne, men har i stedet en lille pukkel midt på ryggen. Føden består hovedsagelig af blæksprutter, stime fisk og krebsdyr. Hunnen bliver kønsmoden i 4-7 års alderen, mens hannen først bliver det i deres 6-7 leveår. Hvidhvalen kan bliver mindst 25 år gamle i naturen.

Projekter om hvidhvaler ved DMU, Arktisk Miljø:

Hvidhvaler er ligesom narhvalerne blevet undersøgt for deres indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med befolkningens indtagelse af hvidhval som fødeemne.

For at bidrage til afklaringen af bestandssammenhænge har DMU i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og Department of Fisheries and Oceans, Canada deltaget i flybaserede optællinger og satellitsporinger af hvidhvalerne i Baffin Bugten.

Hvidhvalsbestandens størrelse er gået tilbage over de seneste 20 år, se
Grønlands Naturinstitut: "Hvidhvaler"

Se også:
Publikationer

Du kan finde mere generelt om hvidhvalen her:
Hvaler


0


Jonas Teilmann

01.11.2007


DMU  | dmu@dmu.dk  

Box 358 | Frederiksborgvej 399 | 4000 Roskilde | T: 4630 1200

 CVR: 10859387

 EAN: 5798000867000